Registrace na vyšetření COVID-19 pro samoplátce - použijte následující on-line formulář

(Při úspěšné registraci obdržíte potvrzující mail - nutno kontrolovat i spamovou složku. Pokud potvrzující mail neobdržíte, registrace neproběhla, je nutné registraci opakovat!!!)


Pro osoby nemající České státní občanství pokračujte zde

For Non-Czech citizen please continue here


Registrace na vyšetření COVID-19 pro indikované pacienty (KHS popř. lékařem) - zde nebo telefonicky: 776 329 064 (od 8 -15 hodiny)


Cena vyšetření:

Přímý průkaz SARS-CoV-2:
Přímý průkaz SARS-CoV-2 metodou RT-PCR 800,- Kč
Celkem  800,- Kč
Individuální odběr v místě bydliště (Brno a okolí)  500,- Kč
Garance vyšetření do 12 hodin od odběru  300,- Kč

 

Výsledek vyšetření bude k dispozici do 12 hodin od okamžiku odběru (v případě nutnosti opakování analýzy – výsledek do 24 hod).

O výsledku Vás budeme informovat emailem a sms.

Pozn. Jedná se o vyšetření na přímý průkaz původce nemoci COVID-19 (tj. RNA viru SARS-CoV-2) metodou RT-PCR, nejde tedy o tzv. “rychlotesty”.


UPOZORNĚNÍ

Pro osoby, které nesplňují indikační kritéria doporučená WHO a ECDC a respektovaná i v ČR, výsledek testu zohledňuje pouze okamžik odběru materiálu. Nejsou zatím známy bližší informace o přítomnosti viru na sliznicích u asymptomatických osob. Výsledek tohoto testu není dokladem o bezinfekčnosti.

V případě zájmu prosím vyplňte elektronickou žádanku níže:

RČ bez lomítka
captcha

Účel genetického laboratorního vyšetření: Ověření/potvrzení diagnózy - infekční onemocnění SARS-CoV-2

Každý výsledek vyšetření bude hlášen do databáze ISIN-COVID19. Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“) jsou uvedeny na internetových stránkách Laboratoře (http://www.cytogenetika.cz/upload/1527142989.pdf). V těchto informacích jsou pro pacienty uvedené všechny povinné informace stanovené nařízením GDPR, zejména pak kontaktní údaje správce osobních údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právní základ pro zpracování atd. Pacient je tímto výslovně poučen o tom, že jeho osobní a klinické údaje jsou zpracovávány zejména pro účely poskytování zdravotní péče, auditu, kontroly kvality vyšetření a zdokonalování diagnostiky, přičemž právním základem zpracování je plnění smlouvy (např. smlouvy o péči o zdraví), plnění zákonných povinností (zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů) a oprávněný zájem správce, tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) nařízení a současně v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení.


Odeslat žádanku Zpět


Cytogenetická laboratoř Brno,s.r.o., Veveří 39, 602 00 Brno. IČO: 26222825, www.cytogenetika.cz