Vyšetření na COVID-19 pro SAMOPLÁTCE


Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o. nabízí možnost vyšetření na COVID-19 pro samoplátce a to pouze v případě volných kapacit laboratoře. Primárně je toto vyšetření určeno pro indikované pacienty praktickým lékařem nebo krajsou hygienickou stanicí. V případě, že pozorujete u sebe příznaky onemocnění (suchý kašel, zvýšená teplota, dušnost, únava, bolesti svalů), prosíme Vás kontaktovat svého praktického lékaře čí hygienickou stanici.

Cena vyšetření:

Přímý průkaz SARS-CoV-2:
Amplifikace genomu metodou PCR COVID 19 914,- Kč
Isolace RNA a jeho transkripce v souvislosti s COVID 19 760,- Kč
Odběr biologického materiálu 82,- Kč
Cena testu COVID 19 dle MZd laboratoř 1756,- Kč
Odběrový set, ochranné pomůcky personálu 44,- Kč
Vystavení certifikátu 200,- Kč
Celkem  2000,- Kč
Individuální odběr v místě bydliště (Brno a okolí)  500,- Kč

 

Po připsání platby na náš účet Vás bude následující pracovní den telefonicky kontaktovat náš pracovník (v pracovní době od 8-15 hodin) a domluví se na termínu odběru vzorku. V případě platby v hotovosti Vás bude náš pracovník také kontaktovat telefonicky ohledně termínu odběru vzorku.

Výsledek vyšetření bude k dispozici do 24-48 hodin (upřednostňují se indikovaní pacienti), o výsledku Vás budeme informovat emailem.

Pozn. Jedná se o vyšetření na přímý průkaz původce nemoci COVID-19 (tj. RNA viru SARS-CoV-2) metodou RT-PCR, nejde tedy o tzv. “rychlotesty”.


UPOZORNĚNÍ

Pro osoby, které nesplňují indikační kritéria doporučená WHO a ECDC a respektovaná i v ČR, výsledek testu zohledňuje pouze okamžik odběru materiálu. Nejsou zatím známy bližší informace o přítomnosti viru na sliznicích u asymptomatických osob. Výsledek tohoto testu není dokladem o bezinfekčnosti.

V případě zájmu prosím vyplňte elektronickou žádanku níže:

captcha

Účel genetického laboratorního vyšetření: Ověření/potvrzení diagnózy - infekční onemocnění SARS-CoV-2

Každý výsledek vyšetření bude hlášen do databáze ISIN-COVID19. Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jako „GDPR“) jsou uvedeny na internetových stránkách Laboratoře (http://www.cytogenetika.cz/upload/1527142989.pdf). V těchto informacích jsou pro pacienty uvedené všechny povinné informace stanovené nařízením GDPR, zejména pak kontaktní údaje správce osobních údajů, kategorie zpracovávaných osobních údajů, účely zpracování, právní základ pro zpracování atd. Pacient je tímto výslovně poučen o tom, že jeho osobní a klinické údaje jsou zpracovávány zejména pro účely poskytování zdravotní péče, auditu, kontroly kvality vyšetření a zdokonalování diagnostiky, přičemž právním základem zpracování je plnění smlouvy (např. smlouvy o péči o zdraví), plnění zákonných povinností (zejména podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů) a oprávněný zájem správce, tj. v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b), c), f) nařízení a současně v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) nařízení.


Zpět


Cytogenetická laboratoř Brno,s.r.o., Veveří 39, 602 00 Brno. IČO: 26222825, www.cytogenetika.cz